Đại sứ quán Ấn Độ, Hà Nội
58-60 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Trang Web: https://indembassy.com.vn
Facebook: https://www.facebook.com/IndiaInVietnam/
Giờ làm việc : 09:00 - 17:30
Ngày làm việc : Thứ Hai đến Thứ Sáu, trừ ngày lễ.

Đăng ký Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 4 năm 2018 tại Trung tâm Văn hóa Swami Vivekananda, Hà Nội 
63 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 
Điện thoại : 084 24 3633 2083
Fax :  084 24 3633 2084
Email : culture@indembassy.com.vn


Tổng lãnh sự quán Ấn Độ, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
55 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 
Điện thoại: 084 28 3823 7050  
Fax:  084 28 3823 7047 
Email: cons.hcm@mea.gov.in
Trang Web: http://www.india-consulate.org.vn/
Facebook: https://www.facebook.com/cgihcm/
Giờ làm việc: 9:00-17:30
Ngày làm việc : Thứ Hai đến Thứ Sáu, trừ ngày lễ.