Yếu chỉ của Yoga

Về Yoga – Yếu chỉ của Yoga

“Yoga” có nguồn gốc từ một từ Sansckrit là “Yuj” nghĩa là “liên kết”, “hợp nhất”. “Hợp nhất” ở đây có nghĩa là sự hợp nhất của bản ngã cá nhân với Tâm thức vũ trụ hay Tâm linh vũ trụ. Người ta tin rằng, Yoga đã phát triển trong thời đại “Sat Yuga” (Hoàng Kim) Tri thức về nguồn gốc Yoga xuất hiện trước cả khi phát lộ nền văn minh Thung lũng Indus, vốn là nền văn minh lớn nhất. Một trong những chú giải sớm nhất về Yoga là do Patanjali, một hiền nhân Ấn Độ, viết. “ Kinh thư Yoga của Patanjali” (“Patanjali’s Yoga Sutra”) được giới thiệu rộng rãi trên mạng.

8 chi của Yoga

“Patanjali định nghĩa Yoga là “Yoga Chitta Vritti Nirodha” – nghĩa là sự chấm dứt luồng suy nghĩ lan man”. Do vậy, có thể định nghĩa Yoga là trạng thái tĩnh lặng hoàn toàn của Tâm. Để đạt được đích đến này, Patanjali yêu cầu hành giả phải nắm thành thạo 8 chi hay là giai đoạn. Ngày nay, đôi khi người ta nghĩ Ashtanga Yoga (nghĩa là “Yoga 8 chi”) như là một kiểu hay xê-ri đặc biệt các thế khác nhau. Thực chất, đấy là 8 giai đoạn mà Patanjali yêu cầu, gồm:

  • Yama (giới ngăn; tiết chế về mặt đạo đức)
  • Niyama (thực hành tâm linh; hành trì)
  • Asana (thế ngồi với cột sống thẳng đứng)
  • Pranayama (Kiểm soát hơi thở; điều khí)
  • Pratyahara (thoái ly khỏi các cơ quan cảm giác (giác quan) và hành động (dụng quan))
  • Dharana (trạng thái tập trung cao độ)
  • Dhyana (chú ý vào đối tượng quán sát, quán chiếu)
  • Samadhi (thâm nhập trọn vẹn vào siêu tâm thức hay linh trí)

Một phong cách sống có đạo đức và luân lý

Ngày nay, yoga trở thành một hình thức thể dục mềm dẻo đóng góp cho sức khỏe của hàng triệu triệu con người. Tuy nhiên, trước đây, yoga được xem như một lối sống viên mãn. Hai “chi” đầu tiên trong Asthanga yoga của Patajali – tiết chế về mặt đạo đức, luân lý (giới ngăn) và sự tuân thủ (trì giới) luôn luôn được nhìn nhận như là cơ sở để gặt hái thành công trong yoga. “Hiền nhân Patanjali chỉ liệt kê 5 yama (giới) và 5 Niyamas (hành trì), nhưng kinh văn Ấn Độ cổ thực sự thì lại bao gồm 10 yama và 10 Niyama.”

Gốc rễ bị lãng quên của yoga được thâu tóm lại một cách tuyệt vời trong cuốn sách Nền tảng bị lãng quên của yoga – đạo lý của Ấn Độ giáo.