Ngày Quốc tế Yoga

Về lô-gô của IDY

  • Trong lô-gô này, hai cánh tay khoanh lại là tượng trưng cho Yoga hay là sự hợp nhất; nó thể hiện sự hợp nhất của tâm thức cá nhân với tâm thức vũ trụ, một sự hòa hợp trọn vẹn giữa Thân và Tâm, giữa con người và thiên nhiên; một cách tiếp cận tổng thể đến sức khỏe và phúc lạc.
  • Những chiếc lá vàng tượng trưng cho yếu tố Đất; lá xanh tượng trưng cho Thiên nhiên; màu xanh dương tượng trưng cho yếu tố Nước; màu sáng tượng trưng cho yếu tố Lửa; còn Mặt trời tượng trưng cho nguồn năng lượng và cảm hứng.
  • Lô-gô thể hiện sự hòa hợp và an lạc cho con người—chính đây là bản chất của Yoga.

Ngày Quốc tế Yoga

Yoga là một môn luyện tập thể chất, tinh thần và tâm linh 5.000 năm tuổi bắt nguồn từ Ấn Độ, với mục đích chuyển đổi cả cơ thể và tâm trí. Ngày 11 tháng 12 năm 2014, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tuyên bố ngày 21 tháng 6 là Ngày Quốc Tế Yoga. Tuyên bố này được đưa ra sau yêu cầu thông qua ngày 21 tháng 6 là Ngày Quốc tế Yoga của Thủ tướng Ấn Độ, Narendra Modi trong bài diễn văn của mình tại Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 27 tháng 9 năm 2014 trong đó ông nói: " Yoga là một món quà vô giá của truyền thống Ấn Độ cổ kính. Nó thể hiện sự thống nhất giữa Thân và Tâm; giữa ý nghĩ và hành động; giữa chế ngự và viên mãn; thể hiện sự hài hòa giữa con người và thiên nhiên và thể hiện một cách tiếp cận tổng thể tới sức khỏe và phúc lạc. Yoga không phải để tập luyện thể thao mà là để khám phá ra tri giác về tính nhất thể của bản thân chúng ta với thế giới và thiên nhiên." Trong đề xuất lấy ngày 21 tháng 6, ngày Hạ Chí là Ngày Yoga Quốc tế, Narendra Modi đã phát biểu "Đó là ngày dài nhất trong năm ở Bắc Bán cầu và có ý nghĩa đặc biệt ở nhiều nơi trên thế giới."

Là một hành giả Yoga và nhà thần bí, Sadhguru nhận thấy tầm quan trọng của ngày này trong truyền thống Yoga: “Vào ngày Hạ chí, Adiyoga (hành giả Yoga đầu tiên) đã quay về hướng Nam và đưa mắt nhìn các vị Saptarishi (Thất Hiền) – vốn là môn sinh đầu tiên của Ngài mang khoa học Yoga tới nhiều vùng miền trên thế giới. Thật là tuyệt vời làm sao khi ngày 21 tháng Sáu đánh dấu sự kiện vô cùng hệ trọng này trong lịch sử loài người”.

Sự ủng hộ quốc tế

“175 quốc gia, bao gồm cả Mỹ, Canada và Trung Quốc cùng đồng bảo trợ cho Nghị quyết. Chưa từng bao giờ một Nghị quyết nào của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc mà lại có con số quốc gia đồng bảo trợ cao như vậy”.

Các nỗ lực trước đó

Nhiều người đã từng đề xuất ý tưởng kỷ niệm Ngày Quốc tế Yoga. Trong số đó có lời kêu gọi năm 2011 của Ngài Ravi Shankar – một Đạo sư (Guru) về Yoga, thiền và đồng thời là một nhà hoạt động nhân đạo quốc tế quan trọng. Tiếp sau việc Liên Hiệp Quốc thông qua Nghị quyết trên, Ngài Ravi Shankar đã ca ngợi những nỗ lực của Ngài Narendra Modi, khi tuyên bố rằng: “Một triết thuyết, một tôn giáo hay một nền văn hóa rất khó sống sót nếu thiếu sự bảo trợ của Chính phủ. Giờ đây, sự thừa nhận chính thức của Liên Hiệp Quốc sẽ tiếp sức quảng bá những lợi ích của yoga tới toàn thế giới”