Sách giao thức Yoga phổ biến

Ngày Quốc tế Yoga

Yoga là một môn luyện tập thể chất, tinh thần và tâm linh 5.000 năm tuổi bắt nguồn từ Ấn Độ, với mục đích chuyển đổi cả cơ thể và tâm trí. Ngày 11 tháng 12 năm 2014, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tuyên bố ngày 21 tháng 6 là Ngày Quốc Tế Yoga. Tuyên bố này được đưa ra sau yêu cầu thông qua ngày 21 tháng 6 là Ngày Quốc tế Yoga của Thủ tướng Ấn Độ, Narendra Modi trong bài diễn văn của mình tại Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 27 tháng 9 năm 2014 trong đó ông nói: " Yoga là một món quà vô giá của truyền thống Ấn Độ cổ kính. Nó thể hiện sự thống nhất giữa Thân và Tâm; giữa ý nghĩ và hành động; giữa chế ngự và viên mãn; thể hiện sự hài hòa giữa con người và thiên nhiên và thể hiện một cách tiếp cận tổng thể tới sức khỏe và phúc lạc. Yoga không phải để tập luyện thể thao mà là để khám phá ra tri giác về tính nhất thể của bản thân chúng ta với thế giới và thiên nhiên.. " Trong đề xuất lấy ngày 21 tháng 6, ngày Hạ Chí là Ngày Yoga Quốc tế, Narendra Modi đã phát biểu "Đó là ngày dài nhất trong năm ở Bắc Bán cầu và có ý nghĩa đặc biệt ở nhiều nơi trên thế giới."

Yoga Video

Yogic Icons

Maharishi Patanjali

Maharishi Patanjali

Maharishi Patanjali is the ‘father of Yoga’ who compiled 195 Yoga Sutras that became ...

Adi Shankaracharya

Adi Shankaracharya

Born in 788 AD in a village called Kaladi in Kerala Adi Shankaracharya was a philosopher of the g...

Swami Vivekananda

Swami Vivekananda

Born in Calcutta in 1863, Swami Vivekananda showed a desire to unravel the spiritual and realize ...

Trang chủ