INTERNATIONAL DAY OF YOGA

image

INTERNATIONAL DAY OF YOGA

Yoga là một môn tập luyện thể chất, tinh thần và tâm linh 5.000 năm tuổi, có nguồn gốc từ Ấn Độ, nhằm mục đích biến đổi cả cơ thể và tâm trí. Vào ngày 11 tháng 12 năm 2014, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã tuyên bố ngày 21 tháng 6 là Ngày Quốc tế về Yoga. Tuyên bố được đưa ra sau lời kêu gọi ngày 21 tháng 6 là Ngày Quốc tế Yoga của Thủ tướng Ấn Độ, Narendra Modi trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào ngày 27 tháng 9 năm 2014, trong đó ông tuyên bố: Hồi Yoga là một món quà vô giá của truyền thống cổ xưa của Ấn Độ . Nó là hiện thân của sự thống nhất giữa tâm trí và cơ thể; suy nghĩ và hành động; kiềm chế và thực hiện; sự hài hòa giữa con người và thiên nhiên; một cách tiếp cận toàn diện cho sức khỏe và hạnh phúc. Đó không phải là về tập thể dục mà là để khám phá cảm giác đồng nhất với bản thân, thế giới và thiên nhiên. Khi gợi ý ngày 21 tháng 6, đó là Ngày Hạ chí, như Ngày Quốc tế về Yoga, Narendra Modi đã nói, Ngày đó là ngày dài nhất trong năm ở Bắc bán cầu và có ý nghĩa đặc biệt ở nhiều nơi trên thế giới